Gọi chúng tôi: (04)3 7876505 Email chúng tôi: info@vnl.com.vn

1. Để nhận được mật khẩu đăng nhập, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận bán hàng, hoặc liên hệ số Hotline 0966 901 366.

2. Sau khi nhận đuợc mật khẩu và đã đăng nhập vào Văn phòng thành viên. Xin vui lòng bấm vào hình để tiến hành cập nhật hình đại diện và đổi mật khẩu mới.

3. Bấm vào đây để tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng Văn phòng Thành viên Vina-link Group.

4. Truy cập dữ liệu cũ tại đây 

Đăng nhập